ขอเชิญอาจารย์ และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมฟังการสัมมนาสัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ” 

สัมมนาพิเศษ “ปฏิกิริยาทดแทน galvanic สำหรับการเตรียมขั้วไฟฟ้าที่มีการปรับเปลี่ยนโลหะ”  โดย ศ. Munetaka oyama  แผนกเคมีวัสดุมหาวิทยาลัยเกียวโตญี่ปุ่น
วันที่: วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2019
เวลา: 11.00-12.00 น.
ห้อง: 4206  อาคารวิทยาศาสตร์ 4