เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566

เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2566 มหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566

📌รายละเอียดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
👉http://www.graduate.su.ac.th/index.php/getting-started

ภาคปกติ รอบ 1 (13 ธันวาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา>>
👉http://www.graduate.su.ac.th/…/14-sample-data…/213-1

ภาคปกติ รอบ 2 (13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา >>
👉 http://www.graduate.su.ac.th/…/14-sample-data…/334-2-3

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ) รอบ 1 (13 ธันวาคม 2565 – 24 กุมภาพันธ์ 2566) รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา >>
👉http://www.graduate.su.ac.th/…/14-sample-data…/215-1-2

โครงการพิเศษ (เรียนนอกเวลาราชการ) รอบ 2 (13 ธันวาคม 2565 – 5 พฤษภาคม 2566) รายละเอียด แต่ละสาขาวิชา>>
👉http://www.graduate.su.ac.th/…/14-sample-data…/335-2-4

📌ท่านสามารถสมัครเรียนได้ที่
👉http://www.graduate.su.ac.th/index.php/2015-09-15-03-03-00